top of page

Chi nhánh tư pháp Kansas
Đạo luật về người Mỹ khuyết tật

THÔNG BÁO CHO CÔNG CHÚNG

Chính sách của Chi nhánh Tư pháp Kansas là tuân thủ các quy định của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật, 42 USCA Mục 12101, v.v. (“ADA”). ADA nghiêm cấm phân biệt đối xử với những người khuyết tật đủ tiêu chuẩn trên cơ sở tình trạng khuyết tật của họ. ADA một phần quy định rằng những cá nhân khuyết tật đủ tiêu chuẩn sẽ không bị loại khỏi việc tham gia hoặc bị từ chối các lợi ích của bất kỳ chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động nào do Chi nhánh Tư pháp cung cấp. Nếu bạn cần một chỗ ở để tham gia vào quá trình tố tụng tại tòa án, vui lòng liên hệ với Thư ký của Tòa án Quận. Nếu có thể, vui lòng thông báo yêu cầu của bạn cho Thư ký càng sớm càng tốt hoặc ít nhất năm ngày làm việc trước khi tiến hành thủ tục tòa án theo lịch trình để việc sắp xếp có thể được thực hiện. Nếu bạn có thắc mắc về các quyền và biện pháp khắc phục của mình theo ADA, vui lòng liên hệ với Điều phối viên ADA địa phương như được liệt kê bên dưới:

ĐỊA CHỈ :

Hành chính Tòa án

Tòa án Hạt Sedgwick

525 N Main St. Tầng 11

Wichita, KS 67203

TÊN : Joni Wilson-Colby

ĐIỆN THOẠI :  (316) 660-5801

Fax : (316) 941-5361

Số TDD : 711

ĐỊA CHỈ E-MAIL : jwilcol@dc18.org

ADA.jpg
bottom of page