top of page

Trung tâm Thông tin

Thông tin liên lạc:

Điện thoại: (316) 660-5900

Số fax: 

E-mail:

Giờ: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Vị trí:

1900 E. Morris, Wichita, KS  67211

Chào mừng đến với Trung tâm Thông tin

Phone.jpg

Thông tin chung:

Trung tâm Thông tin được đặt tại Cơ sở Vị thành niên Quận Sedgwick  và được biên chế bởi 4 Thư Ký Tòa Án Quận.

Trung tâm thông tin có kiến thức rộng về các lĩnh vực khác nhau của hệ thống tòa án và các thư ký luôn sẵn lòng hỗ trợ trả lời các câu hỏi của bạn liên quan đến các lĩnh vực nhất định của Tòa án Quận.

Họ trả lời các câu hỏi cho dân sự, hình sự, luật gia đình, chứng thực di chúc và bộ phận giao thông. Những câu hỏi này liên quan đến ngày và giờ điều trần, số tiền chi phí và tiền phạt, nếu có sẵn các biểu mẫu và cũng như nơi để lấy thêm thông tin. Nếu họ không thể trả lời câu hỏi của bạn, họ sẽ vui lòng chuyển cuộc gọi của bạn đến đúng bộ phận.

Vị trí và giờ:

Juvenile tọa lạc tại 1900 E. Morris, Wichita, KS 67211

Giờ làm việc là Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

bottom of page