top of page

Bản đồ bãi đậu xe

parking3.gif

Gara đỗ xe
Nhà để xe của quận nằm ở góc NW của Elm & Main.  Lối vào là từ Main. Ban giám khảo có thể đậu ở đây và được Thư ký Ban giám khảo xác nhận vé. Có bãi đậu xe Handicap trong nhà để xe.

Chỉ đường du lịch

  • Từ Kellogg (US 54), đi theo lối ra Khu Thương mại Trung tâm. Đi về phía bắc Market đến Pine. Rẽ về phía tây (trái) trên Pine và đi một khối đến Main. Rẽ về phía nam (trái) của Main và ở phía tây (bên tay phải) của Main là gara đậu xe của quận.
     

  • Từ I-135 đi theo lối ra Đường Trung tâm (7a). Đi về phía Tây trên Trung tâm. Rẽ về phía bắc (phải) trên Market, đi hai dãy nhà để đến Pine. Rẽ về phía tây (trái) trên Pine và đi một khối đến Main. Rẽ về phía nam (trái) của Main và ở phía tây (bên tay phải) của Main là gara đậu xe của quận.
     

  • Đi về phía đông ở Trung tâm - Rẽ về phía bắc (trái) trên Chợ, đi hai dãy nhà để đến Pine. Rẽ về phía tây (trái) trên Pine và đi một khối đến Main. Rẽ về phía nam (trái) của Main và ở phía tây (bên tay phải) của Main là nhà để xe của quận.
     

  • Đi về phía nam trên Main - Sau khi đi qua Murdock St., đi thêm một dãy nhà nữa và ở phía tây (bên tay phải) của Main là gara đậu xe của quận.

bottom of page