top of page

Kháng nghị

Thông tin liên lạc:

Điện thoại: (316) 660-5900

Fax: (316) 941-5351

Email: micro@DC18.org

(Chỉ yêu cầu hồ sơ)

Giờ: 8:00 sáng - 4:00 chiều

Vị trí:

Tòa án chính tầng 6

Chào mừng bạn đến với Kháng nghị

newAppeals.jpg

Thông tin chung:

Bộ phận Kháng nghị là chịu trách nhiệm để nộp hồ sơ và duy trì hồ sơ về các hành động bị kháng cáo. Chúng bao gồm các vụ án dân sự, hình sự, trong nước, chứng thực di chúc và vị thành niên. Có rất nhiều công việc qua điện thoại và tương tác với luật sư.

Vị trí và giờ:

Kháng nghị nằm trên tầng 6  của Tòa án Quận Sedgwick.

Giờ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

bottom of page