top of page

Lập lịch Tòa án

Tất cả các biểu mẫu này đều yêu cầu Adobe Reader để xem.

Get_Adobe_Acrobat_Reader_web_button_159x

Mẹo: Để chuyển đến một Thẩm phán hoặc số hồ sơ cụ thể, hãy nhấp vào nút Tìm kiếm trong thanh công cụ Adobe Reader và nhập nó vào hộp văn bản.

Lịch hàng ngày của Tội phạm, Giao thông và Vị thành niên (được liệt kê bởi Luật sư):
Trước

Sắp tới

Lịch dân sự hàng ngày:
Bấm vào đây cho trang này

Lịch hàng ngày trong nước và chứng thực:
Trước

7 ngày tới

Nhân viên điều trần Docket

Lịch điều trần đang chờ xử lý hàng ngày:
Trước

Sắp tới

Các vụ án Hình sự, Giao thông và Vị thành niên được nộp vào ngày làm việc trước:
Nhấp vào đây để xem

Các vụ án dân sự được nộp vào công việc trước đây  dđã ăn:
Nhấp vào đây để xem

Thông tin này chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân. Thông tin phải được sử dụng theo luật và quy định của Bang Kansas, Hoa Kỳ. Thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo.

bottom of page