top of page

Liên hệ chúng tôi

Workspace

Địa chỉ nhà:
Tòa án chính
525 N Main St 
Wichita, KS 67203

Giờ hoạt động:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều
(Vui lòng xem danh sách Bộ phận để biết giờ cụ thể)

Điện thoại:
(316) 660-5900

Địa chỉ nhà:
Phòng dành cho vị thành niên Quận Sedgwick
1900 Phố E. Morris 
Wichita, KS 67211

Giờ hoạt động:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều
(Vui lòng xem danh sách Bộ phận để biết giờ cụ thể)

Điện thoại:
(316) 660-5900

bottom of page