top of page

Liên hệ chúng tôi

Workspace

Địa chỉ nhà:
Tòa án chính
525 N Main St 
Wichita, KS 67203

Giờ hoạt động:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều
(Vui lòng xem danh sách Bộ phận để biết giờ cụ thể)

Điện thoại:
(316) 660-5900

Juvenile Courthouse


 

Address:
1900 E Morris St

Wichita, KS 67211

Courthouse Hours

8:00 AM - 5:00 PM

Monday - Friday

Clerk Hours

8:00 AM - 4:00 PM

Monday - Friday


Phone:
(316) 660-5900


Please note that some departments may have different hours. For hours of operation for a specific department, please refer to the web page for that department.

To view our holiday schedule Click Here.

bottom of page