top of page

Dịch vụ bồi thẩm đoàn

Thông tin liên lạc:

Điện thoại: (316) 660-9101

Fax: (316) 941-5355

Email: bồi thẩm đoàn@dc18.org

Giờ: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Chào mừng bạn đến với Dịch vụ Ban giám khảo

Thông tin chung:

Chào mừng đến với Tòa án Quận Hạt Sedgwick. Một yếu tố quan trọng của tòa án này là dịch vụ bồi thẩm đoàn. Là một bồi thẩm viên, bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng công lý được thực hiện một cách công bằng và khách quan. Chúng tôi chọn các ứng cử viên của mình từ 18 tuổi trở lên, là công dân Hoa Kỳ, không bị xét xử là không đủ năng lực, có thể hiểu tiếng Anh, hiện không đang cho con bú và chưa bị kết án trọng tội trong 10 năm qua. Nếu bạn đã được chọn, vui lòng dành thời gian để hoàn thành bảng câu hỏi được liên kết tại đây .

bottom of page