top of page

Công nghệ phòng xử án có sẵn

Document.jpg

Tòa án quận tư pháp thứ 18 ở quận Sedgwick, Kansas cố gắng tốt nhất để cung cấp công nghệ sau cho các Phòng xử án:

  • Tivi LCD 40 "  w / VCR / DVD player - Được sử dụng để phát bằng chứng, Video DUI, v.v.

  • Thiết bị Nghe có Hỗ trợ - Được Sản xuất bởi Công nghệ Nghe, những thiết bị này có sẵn cho người khiếm thính để hỗ trợ trong các Vụ kiện ra Tòa.

  • Hộp điện tầng

bottom of page