top of page

Bộ phận 1  - Hành trình của Judge Phillip

JourneyPhillip26th.jpg

Vị trí: 
Tòa án Hạt Sedgwick

525 N. Main Street - Tầng 5

Wichita, KS 67203

Chuyển nhượng hiện thời: 
Luật gia đình

Được bổ nhiệm vào băng ghế dự bị: 
2008

Bộ phận E-Mail:
div01@dc18.org

Trợ lý hành chính tư pháp

Nicole Baird
Điện thoại: (316) 660-5601
Số fax:     
E-mail:  nbaird@dc18.org

Phóng viên tòa án


Điện thoại:  
Số fax:     
E-mail: 

Tiểu sử :

     Thẩm phán Phillip Journey hiện là Thẩm phán Phòng 1 của Tòa án Quận Tư pháp số 18. Ông được bổ nhiệm vào năm 2008 và trước đó ông từng là thượng nghị sĩ tiểu bang. Judge Journey lấy bằng kinh doanh tại Đại học Washburn và Tiến sĩ Luật của Đại học Thành phố Oklahoma. Judge Journey hiện đang nhận bài tập về Luật gia đình.

bottom of page