top of page

Phân khu 14 - Chủ tọa phiên tòa Patrick Walters

Patrick_Walters.jpg

Vị trí: 
Vị thành niên của Tòa án Quận

1900 Phố E. Morris

Wichita, KS 67211

Chuyển nhượng hiện thời: 
Vị thành niên

Được bổ nhiệm vào băng ghế dự bị: 
2008

Bộ phận E-Mail:
div14@dc18.org

Trợ lý hành chính tư pháp

Maria Poblador-Nelson
Điện thoại: (316) 660-5614
Số fax:     
E-mail:  mpnelson@dc18.org

Phóng viên tòa án


Điện thoại:  
Số fax:     
E-mail: 

Tiểu sử :

      Chủ tọa phiên tòa Patrick Walters  hiện là Thẩm phán Phòng 14 Tòa án quận 18 huyện Tư pháp. Ông được bổ nhiệm vào năm 2008. Thẩm phán Walters nhận bằng tốt nghiệp từ Đại học Washburn.  

bottom of page