top of page

Division 19 - Thẩm phán Michael Hoelscher

Michael_Hoelscher.jpg

Vị trí: 

Vị thành niên của Tòa án Quận

1900 Phố E. Morris

Wichita, KS 67211

Chuyển nhượng hiện thời:
Vị thành niên

 

​​

Được bổ nhiệm vào băng ghế dự bị: 
2015

Bộ phận E-Mail:
div19@dc18.org

Trợ lý hành chính tư pháp

Kim Voss
Điện thoại: (316) 660-5619
Số fax:     
E-mail:  kvoss@dc18.org

Phóng viên tòa án

Tiểu sử :

      Thẩm phán Michael Hoelscher hiện là Thẩm phán Phân khu 19 của Tòa án Quận Tư pháp số 18. Ông được bổ nhiệm vào năm 2015. Công việc trước đây của Thẩm phán Hoelscher bắt đầu với Văn phòng Biện lý Quận Sedgwick vào năm 2002 kéo dài cho đến năm 2008 khi ông làm việc cho Văn phòng Luật sư Thành phố Wichita cho đến khi được bổ nhiệm vào năm 2015.

      Thẩm phán Hoelscher  theo học tại Đại học Newman, nơi anh nhận bằng Cử nhân trước khi chuyển sang Đại học Washburn, nơi anh nhận bằng Tiến sĩ Luật của mình.

bottom of page