top of page

Phân khu 2  - Thẩm phán David Dahl

David_Dahl.jpg

Vị trí: 

Tòa án Hạt Sedgwick

525 N. Main Street - Tầng 6

Wichita, KS 67203

Chuyển nhượng hiện thời: 
Tội phạm

Được bổ nhiệm vào băng ghế dự bị: 
2013

Bộ phận E-Mail:
div02@dc18.org

Trợ lý hành chính tư pháp

Mary Mazur
Điện thoại: (316) 660-5602
Số fax:     
E-mail:  mmazur@dc18.org

Phóng viên tòa án


Điện thoại: 
Số fax:     
E-mail: 

Tiểu sử :

     Thẩm phán David Dahl hiện là Thẩm phán Phòng 2 Tòa án nhân dân khu 18 tỉnh. Anh ấy được bổ nhiệm vào năm 2013, trước đó ông đã làm việc với công ty luật của Johnson, Kennedy, Dahl và Willis sau khi được nhận vào Kansas Bar năm 1978. Thẩm phán Dahl lấy bằng Cử nhân của Đại học Bang Wichita và Tiến sĩ Luật của mình từ Đại học Washburn của Topeka.

bottom of page