top of page

Phân khu 4  - Thẩm phán chứng thực Robb Rumsey

Robb_Rumsey.jpg

Vị trí: 
Vị thành niên của Tòa án Quận

1900 Phố E. Morris

Wichita, KS 67211

Nhiệm vụ hiện tại: Chứng thực

 

​​

Được bổ nhiệm vào băng ghế dự bị: 
2007

Bộ phận E-Mail:
div04@dc18.org

Trợ lý hành chính tư pháp

Michelle Urbano
Điện thoại: (316) 660-5604
Số fax:     
E-mail:  mzamoran@dc18.org

Phóng viên tòa án


Điện thoại:  
Số fax:     
E-mail: 

Tiểu sử :

      Thẩm phán theo chứng thực Robb Rumsey hiện là Thẩm phán Phân khu 4 của Tòa án Quận Tư pháp số 18. Ông được bổ nhiệm vào năm 2007. Thẩm phán Rumsey theo học trường Cao đẳng Kansas Newman để lấy bằng Cử nhân và Đại học Washburn của Topeka cho bằng Tiến sĩ Luật của mình.

bottom of page