top of page

Phân khu 8  - Thẩm phán Richard Macías

Judge Macias.jpg

Vị trí: 
Vị thành niên của Tòa án Quận

1900 Phố E. Morris

Wichita, KS 67211

Chuyển nhượng hiện thời: 
Vị thành niên

Được bổ nhiệm vào băng ghế dự bị: 
2018

Bộ phận E-Mail:
div08@dc18.org

Trợ lý hành chính tư pháp

Roxane Hestermann
Điện thoại: (316) 660-5608
Số fax:     
E-mail:  rhesterm@dc18.org

Phóng viên tòa án


Điện thoại:  
Số fax:     
E-mail: 

Tiểu sử :

      Thẩm phán Richard Macías hiện là Thẩm phán Phân khu 8 của Tòa án Quận Tư pháp số 18. Ông được bổ nhiệm vào năm 2018. Thẩm phán Macías  trước đây từng là Thẩm phán Tòa án Quận Sedgwick và làm việc trong lĩnh vực hành nghề tư nhân.

      Thẩm phán Macías nhận bằng đại học của trường Cao đẳng Kansas Newman và bằng Tiến sĩ luật của trường Đại học Kansas.

bottom of page